Moment obrotowy silnika


Jeśli mamy do koszenia gęstą lub wysoką trawę, warto zwrócić uwagę na moment obrotowy silnika kosiarki. To jednostka pomiaru mocy, która jest stosowana w celu określenia siły wymaganej do wprawienia silnika w ruch obrotowy, czyli zdolności silnika do wykonania pracy. Moment obrotowy generowany przez silnik zapewnia dostateczny ruch ostrzy kosiarki, a w innych urządzeniach – pomp wody, pomp myjek ciśnieniowych, wirników agregatów prądotwórczych. Wartość momentu obrotowego w silnikach określa się w niutonometrach (Nm, układ SI) lub stopofuntach (lbf-ft, układ SAE).